Home > Persones i societat

Persones i 
societat

El nostre compromís amb les persones i la societat és total. Creiem en la igualtat d’oportunitats, en la diversitat de la nostra gent i en la integració de totes les persones que vulguin formar part del Grup. Ens sentim orgullosos de poder comptar amb persones de diversos llocs, races, ideologies, nacionalitats, religions i capacitats.

I no només això, a CELSA Group™ promovem polítiques de conciliació laboral i respectem totalment la vida personal i familiar de tots els treballadors.

«Creiem en la igualtat d’oportunitats, en la diversitat de la nostra gent i en la integració de totes les persones que vulguin formar part del Grup.»

Compromís amb la comunitat

En el marc del nostre compromís amb la comunitat, apostem fermament per impulsar projectes de formació que redunden en el desenvolupament personal i professional, no només de les persones que integren la nostra organització, sinó també dels estudiants que aspiren a formar-ne part en el futur.

Aquestes iniciatives s’han concretat en la constitució de càtedres com la de Competitividad en Manufacturación de l’IESE Business School o convenis de col·laboració amb diverses entitats.

Actuem amb total respecte per les cultures locals dels països i comunitats on operem i contribuïm al seu desenvolupament per aconseguir una activitat sostenible i beneficiosa per a la societat.

Codi d’ètica i conducta professional

CELSA Group™ compta amb un codi d’ètica i conducta professional que regeix les pautes de comportaments de tots i cadascun dels treballadors que formen part del Grup. El compliment del Codi és responsabilitat de cada persona, que a través de la seva conducta haurà de respectar les lleis, els valors, els principis i les normes del Codi, així com altres disposicions existents o que puguin existir en el futur. Així mateix, el Codi contempla que els treballadors promoguin que les empreses filials i participades per CELSA Group™, així com els seus proveïdors i grups d’interès, es regeixin per patrons de conducta i valors anàlegs als establerts en el Codi.

Descarrega el Codi d’ètica i conducta professional

Conegui CELSA Group™ visitant la seva pàgina web