Home > Avís legal

Avís legal

Aquesta web és propietat de Ferimet (a partir d’ara, “CELSA Group™”), amb domicili a carretera Via Interpolar, km 4, 08403 Granollers, Barcelona, CIF B17327610 i amb adreça de correu electrònic GDR@gcelsa.com.

Hem establert algunes normes per assegurar-nos que resulta informativa i útil per a qualsevol persona que la visiti (a partir d’ara, “Condicions”). Llegiu-les amb deteniment, ja que en entrar en aquest lloc web esteu acceptant actuar segons aquestes Condicions i se’n pressuposa el vostre coneixement i comprensió.

Ús correcte dels Continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu: la informació, les comunicacions, el software, les fotos, els vídeos, els gràfics, la música, els sons, les imatges, les icones, el seu disseny gràfic i altres materials i serveis (a partir d’ara, els “Continguts”) de conformitat amb la Llei, aquestes Condicions i altres avisos, reglaments i instruccions posats al vostre coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Davant l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions o d’altres contemplades en aquestes Condicions, CELSA Group™ es reserva l’exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés a la web.

Titularitat i drets de propietat intel·lectual i industrial

Els Continguts de la web són propietat de CELSA Group™ o estan sota llicència pels subministradors de contingut independents. Amb l’acceptació d’aquestes Condicions, CELSA Group™ us autoritza a visualitzar i utilitzar el material dins d’aquesta web únicament per al vostre ús personal, no comercial i d’acord amb aquestes Condicions.

En particular, els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els Continguts de la web pertanyen, per si mateixa o com a llicenciatària, a CELSA Group™. En aquest sentit, queda prohibida la reproducció (excepte per a ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels Continguts de la web, sense el consentiment exprés i per escrit de CELSA Group™.

Queda prohibit establir un enllaç amb, o un contingut de correu des de, qualsevol URL fins a qualsevol de les webs de CELSA Group™ sense el permís exprés i per escrit de CELSA Group™. Per a això, contacteu amb el responsable del web si teniu qualsevol dubte o suggeriment.

En concret, queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els comportaments següents:

a) La reproducció total o parcial dels Continguts de la web, en qualsevol format.

b) La difusió dels textos publicats a la web sense indicar-ne la font.

c) La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altre element, de manera integral o parcial.

Per a la utilització en mitjans de comunicació i afins dels continguts d’aquesta web, contacteu amb GDR@gcelsa.com per obtenir l’autorització pertinent o bé consultar qualsevol dubte que us sorgeixi.

Limitació de responsabilitat

Qualsevol ús de la web i el seu contingut es considera realitzat per l’usuari sota la seva total responsabilitat. Així doncs, l’accés a la web és a compte i risc de l’usuari, i és responsabilitat seva la utilització dels mitjans idonis per evitar qualsevol dany o virus. Igualment, l’usuari es compromet a evitar tota conducta que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol manera, la web i la seva utilització.

Així mateix, CELSA Group™ no controla ni garanteix l’absència de virus o altres elements que pugui contenir la seva web i que puguin produir alteracions en el vostre sistema informàtic (software i hardware) o en els arxius que continguin.

En particular, CELSA Group™ no es fa responsable de la versemblança de la informació facilitada per tercers (per exemple, enllaços a altres webs gestionades per tercers) i inclosa de manera directa o per enllaç en aquesta web.

És per això que CELSA Group™, en haver adoptat totes les mesures necessàries al seu abast per evitar qualssevol dels danys, declina, amb tota l’extensió que la normativa li permet, tota responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se’n.

Així mateix, CELSA Group™ declina responsabilitat. Per tant, no exigireu responsabilitats a CELSA Group™ per cap retard, error, interrupció o imprecisió de qualsevol dada o altra informació transmesa en connexió amb l’ús de la web.

Modificacions

CELSA Group™ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes en el contingut de la seva web, sense previ avís ni cap responsabilitat.

Les Condicions estan subjectes a canvis en qualsevol moment a discreció de CELSA Group™, principalment per adaptar-les a funcions noves o renovades del sistema o a la regulació, o per canviar previsions no adequades.

És per això que se us recomana que accediu a aquestes Condicions tantes vegades com accedeixi a la web per poder tenir coneixement d’aquests canvis.

Declaració de Privacitat

Podeu consultar com es tracten les dades personals que pugueu facilitar-nos en l’entorn d’aquesta web a la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

CELSA Group™ es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web o Continguts o per l’incompliment d’aquestes Condicions.

La relació entre l’usuari i CELSA Group™ es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar entre ells, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.