Home > Política de privacitat

Política de privacitat

1. RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

  • Identitat: Ferimet, empresa integrada al grup d’empreses que opera sota la denominació CELSA Group™ (a partir d’ara, “Empresa de CELSA Group™”).
  • NIF: B17327610
  • Adreça: carretera Via Interpolar, km 4, 08403 Granollers, Barcelona
  • Contacte del delegat de protecció de dades (DPD): GDPR@gcelsa.com

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Us informem que a l’Empresa de CELSA Group™ tractem les dades que ens faciliteu per realitzar una correcta gestió dels serveis o informació que ens sol·liciteu. En concret, tractarem les vostres dades personals per a les finalitats següents.

1. Gestió de sol·licituds d’informació.

2. Gestió del portal del client per al seguiment de comandes de productes i serveis, així com qualsevol altra prestació relacionada (p. ex. recordatoris, avisos tècnics, alertes de seguretat, missatges de suport, entre d’altres).

3. Enviar butlletins i promocions amb publicitat de les empreses integrades a CELSA Group™, la relació de les quals figura a les pàgines oficials d’aquestes empreses o a On és CELSA Group™ – Presència internacional, per la qual cosa se’ls cediran les vostres dades.

4. Gestió de currículums.

3. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica que empara el tractament de les vostres dades personals varia en funció de les finalitats per a les quals es tracten, en concret:

1. La base legal que legitima el tractament de les vostres dades en relació amb la gestió de les sol·licituds d’informació és el consentiment que ens heu prestat en fer la sol·licitud (art. 6.1.a del RGPD).

2. La base legal que legitima el tractament de les vostres dades en relació amb la gestió de comandes, així com altres accions relatives a la gestió del portal de clients, és l’execució de la relació contractual que mantenim (art. 6.1.B del RGPD).

3. La base legal que legitima el tractament de les vostres dades per a l’enviament de comunicacions comercials és el consentiment que ens heu prestat (art. 6.1.a del RGPD).

4. La base legal que legitima el tractament de les vostres dades del currículum per poder gestionar el corresponent procés de selecció és la necessitat d’aplicar mesures contractuals a petició de l’interessat o concloure un contracte (art. 6.1.b del RGPD).

4. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Quant temps conservarem les vostres dades?

Les vostres dades personals seran conservades durant el període de temps necessari per complir amb les finalitats indicades anteriorment. En particular:

1. Finalitat 1: les vostres dades seran conservades fins que es resolgui la sol·licitud d’informació.

2. Finalitat 2: les vostres dades seran conservades mentre perduri la relació comercial o contractual, així com mentre siguin necessàries per complir amb les obligacions legals aplicables o per a la defensa de reclamacions legals o responsabilitats que se’n puguin derivar.

3. Finalitat 3: les vostres dades seran conservades fins que us oposeu a l’enviament de comunicacions comercials.

4. Finalitat 4: les vostres dades seran conservades mentre perduri el període de selecció, excepte en cas que doneu el consentiment per a la seva conservació per a futures posicions a l’empresa.

Així mateix, les seves dades personals seran conservades mitjançant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades.

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

En el cas que hàgiu prestat el vostre consentiment per a la finalitat (3) indicada a l’apartat segon o, si és el cas, per a fins administratius, les vostres dades es comunicaran a la resta d’empreses que es troben integrades al grup d’empreses que operen dins la denominació CELSA Group™, la relació de les quals figura a les pàgines oficials d’aquestes empreses o a On és CELSA Group™ – Presència internacional.

Així mateix, les vostres dades també podran cedir-se a tercers en aquells casos en què existeixi un encarregat del tractament o hi hagi una obligació legal aplicable a l’Empresa de CELSA Group™.

Addicionalment, les vostres dades personals podran cedir-se a organismes i autoritats públics, sempre que siguin requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Us informem que, en cas de comunicar les vostres dades personals a destinataris ubicats a territoris fora de l’Espai Econòmic Europeu, que no disposin d’una decisió d’adequació, adoptarem les corresponents garanties adequades per poder garantir un nivell de protecció equivalent al previst al RGPD, en particular, per mitjà de la subscripció de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

6. DRETS

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades i com podeu exercir-los?

Teniu dret a obtenir informació sobre si a l’Empresa de CELSA Group™ estem tractant dades personals que us concerneixin.

Així mateix, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la supressió d’aquestes quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

D’acord amb motius relacionats amb la vostra situació particular, també podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, l’Empresa de CELSA Group™ deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici d’accions legals o la defensa respecte a possibles reclamacions.

Així mateix, podeu exercir el dret a la portabilitat de les vostres dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitgeu exercir qualsevol dels vostres drets, podeu dirigir-vos a nosaltres a través dels enllaços habilitats, que trobareu als correus electrònics i comunicacions de CELSA Group™, a través el correu electrònic GDPR@gcelsa.com, o a través de correu postal a l’adreça següent: carretera Via Interpolar, km 4, 08403 Granollers, Barcelona. Amb la finalitat que puguem resoldre la vostra sol·licitud de manera eficient, us demanem que concreteu l’objectiu de la vostra sol·licitud, així com que us identifiqueu correctament.

Per últim, us informem que podeu dirigir-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.