Home > Serveis > Enderrocs i demolicions

Enderrocs i
demolicions
industrials

FERIMET SLU, amb més de cinquanta anys d’experiència, s’encarrega de la demolició i del transport i la retirada de tots els materials resultants d’aquest tipus de serveis. El nostre departament tècnic, en funció de les característiques de cada servei i de la casuística, elabora un pla de treball que preveu els mitjans mecànics i humans que es requereixen per garantir un treball eficient i segur.

Tots els aspectes tècnics (enginyeria, arquitectura, etc.), laborals (plans de prevenció de riscos) i mediambientals es tenen en compte per poder gestionar el servei amb les màximes garanties d’èxit. Som experts en la demolició de complexos industrials, edificis, estructures metàl·liques i infraestructures ferroviàries i portuàries.

FERIMET està inscrit al Registre d’Empreses Acreditades per a desmuntatges, enderrocs i desmantellaments.
NÚM. D’INSCRIPCIÓ AL REA: 09000029776

«Elaborem un pla de treball que preveu els mitjans mecànics i humans necessaris per garantir un treball eficient i segur.»

Demolició

Complejo industrial de derribos y demoliciones de Ferimet

Complexos
industrials

Edificio siendo derribado

Edificis

puente

Ponts

Derribos y demoliciones de grandes
estructuras

Grans
estructures

Desballestament i desmantellament

Desguace de vagón

Desballestament de vagons i locomotores

vies de ferrocarril

Vies de
ferrocarril

Desguace y desmantelamiento de barco

Estructura portuària i vaixells