Home > Serveis > No fèrrics

Metalls no fèrrics

Els aliatges de ferro cobreixen la majoria de les necessitats com a material estructural, per a la fabricació de màquines i eines, estris i recipients de tota mena, filferro… No obstant això, quan es requereixen propietats específiques per a aplicacions concretes, com l’alta conductivitat elèctrica o tèrmica, poc pes, resistència a l’oxidació i corrosió, és necessari recórrer a altres metalls.

El reciclatge dels metalls té un impacte positiu sobre el medi ambient, ja que permet reduir els recursos naturals necessaris per produir nous productes. En reciclar, es redueix significativament la contaminació d’aigua, aire i deixalles de la mineria en un 70 %. Així mateix, per exemple, obtenir alumini reciclat redueix un 95 % la contaminació de l’aire, estalvia un 90 % de l’energia consumida en elaborar-lo i contribueix a utilitzar menys energia elèctrica, en comparació amb el processament de materials verges.

A Ferimet disposem de les instal·lacions i processos necessaris per tractar els metalls que rebem i subministrar a les foses la qualitat requerida en els seus processos de producció.

«Gràcies als nostres processos de recuperació, ajudem a reduir l’extracció de recursos naturals del nostre planeta.»

Els nostres processos

Les nostres principals línies d’actuació

metales como aluminio

Recuperació i
separació de metalls

A Ferimet comprem, emmagatzemem, processem i preparem per a la seva venda els principals metalls no fèrrics: alumini, coure, llautó, zinc, plom, bronze, etc.

Reciclatge d’envasos

Els centres de Ferimet recepcionen, classifiquen i emmagatzemen tota mena d’envasos metàl·lics, que després de ser processats s’envien als nostres clients per finalitzar amb el procés de recuperació i reciclatge. Tots els processos estan homologats pel Sistema Integrat de Gestió d’Envasos, Ecoembes.

reciclaje de chatarra
Reciclaje de cables

Reciclatge de
cable / mànegues

A Ferimet recollim, reciclem i classifiquem diferents tipus de cable amb contingut en materials no fèrrics, fonamentalment coure i alumini, o coure estanyat. Després de processar el cable, els principals productes que obtenim són: granalles de coure, granalla d’alumini, cautxú, PVC i polietilè.

Disposem d’un molí de coure especialitzat en el tractament de cable de coure a la nostra planta de Ferimet Sabadell.

Gestió
de bateries

La bateria gastada, a causa del seu contingut de plom i àcid sulfúric, s’ha convertit en un residu perillós i no es pot descartar com qualsevol residu domiciliari.

A les plantes de Ferimet, recollim i emmagatzemem temporalment bateries de plom que, posteriorment, són transferides a les plantes de tractament específiques per al seu reciclatge definitiu. Per a això disposem d’una flota de camions i d’uns magatzems autoritzats per gestionar aquests materials.

Baterías