Home > Economia circular i reciclatge

Economia circular
i reciclatge

A CELSA Group™ ja som circulars. El 93 % dels materials que utilitzem en producció són reciclats, el 100 % dels productes que generem són reciclables i valoritzem més del 90 % dels residus generats pel nostre procés de producció.

Recirculem més de 9,5 milions de tones de materials, inclosos ferralla fèrrica, residus dels nostres propis processos productius, plàstics i altres materials no fèrrics. D’aquest total, destinem més de 8 milions de tones de ferralla fèrrica (l’equivalent a més de 1.000 camps de futbol plens) a la producció d’acer.

Amb això evitem l’acumulació de residus en abocadors i obtenim novament productes d’acer d’alt valor per a la societat sense necessitat de menyscabar els recursos naturals.

montaña de chatarra 6
metales 10
logo celsa group

Conegui CELSA Group™ visitant la seva pàgina web