Home > Serveis

Serveis

Amb més d’1.000.000 de tones gestionades des de les nostres plantes, som el recuperador de ferralla més important d’Espanya.

En el nostre ferm compromís per l’economia circular, donem una oportunitat perquè els residus fèrrics procedents de diverses fonts puguin reincorporar-se al cicle econòmic, i formar així part integrant dels nous productes que es creïn en el sistema productiu.

«Som el primer recuperador del país i un dels principals motors de l’economia circular»

chatarra férrica

Ferralla

Les principals fonts de ferralla d’acer provenen de l’obsolescència de béns de consum, com ara automòbils vells, electrodomèstics, llaunes d’acer, construccions i estructures antigues, sense oblidar, també, la ferralla procedent de minves industrials.

L’acer es degrada molt poc en els processos de reciclatge, per això es pot reciclar de manera infinita.

Metalls no fèrrics

Els aliatges de ferro cobreixen la majoria de les necessitats com a material estructural, per a la fabricació de màquines i eines, estris i recipients de tota mena, filferro…

No obstant això, quan es requereixen propietats específiques per a aplicacions concretes, com l’alta conductivitat elèctrica o tèrmica, poc pes, resistència a l’oxidació i corrosió, és necessari recórrer a altres metalls.

Servicios de metales no férricos
Servicios de derribos

Enderrocs i demolicions industrials

El nostre departament tècnic, en funció de les característiques de cada servei i de la casuística, elabora un pla de treball que preveu els mitjans mecànics i humans que es requereixen per garantir un treball eficient i segur.

Som experts en la demolició de complexos industrials, edificis, estructures metàl·liques i infraestructures ferroviàries i portuàries.

Entrega i baixa
de vehicles

A Ferimet disposem de tres plantes autoritzades per gestionar la baixa dels vehicles fora d’ús a la Selva del Camp (Tarragona), Salt (Girona) i Granollers (Barcelona).

Servicios de entrega vehículos
RAEE's processos

Gestió de RAEE

Ferimet està especialitzada en la gestió i el reciclatge de residus elèctrics i electrònics (RAEE) segons les directrius del Reial decret 110/2015.

logo celsa group

Conegui CELSA Group™ visitant la seva pàgina web