Home > Ferimet

Sobre Ferimet

Ferimet és la companyia de CELSA Group™ dedicada a la recuperació i tractament de materials fèrrics i no fèrrics.

Som filial de CELSA Group™ des de la dècada dels vuitanta i, amb 18 plantes repartides pel territori nacional, ens hem convertit en el primer recuperador del país i un dels principals motors de l’economia circular.

Les nostres plantes estan situades geogràficament per garantir la capil·laritat i proximitat de les nostres operacions amb proveïdors i clients.

Sobre CELSA Group™
mapa de españa y donde hay instalaciones de Ferimet
punto negro

Recuperació de residus provinents dels garbells i fragmentadors.

punto rojo

Instal·lació de fragmentació.

punto verde

Recuperació de ferralla fèrrica i no fèrrica.

punto azul

Planta especialitzada en valorització de metalls

punto negro

Recuperació de residus provinents dels garbells i fragmentadors.

punto rojo

Instal·lació de fragmentació.

punto verde

Recuperació de ferralla fèrrica i no fèrrica.

punto azul

Planta especialitzada en valorització de metalls

Ferimet en xifres

540

milions €
de facturació

400

treballadors

1.100

milers de tones

La nostra història

La nostra història, com a empresa pertanyent a CELSA Group™, comença a la dècada dels vuitanta amb una planta de ferralla fèrrica i no fèrrica a Badalona. A partir del 1989 s’inicia una etapa de creixement i expansió per tot el territori. Les fites més importants d’aquest creixement són aquestes:

montañas con el amanecer
logo celsa group

Conegui CELSA Group™ visitant la seva pàgina web